top of page

Gestió agraria integral

Sanitat vegetal.

Recomanació d'abonat, per a fruiters, olivera, ametller i extensius, tant d'abonaments sòlids com líquids.

Tot tipus de projectes agraris.

Dosi de reg adequades per cultius al seu evapotranspiració registrada.

bottom of page